Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi tak, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swój potencjał i rozwijać swoje możliwości. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: a. wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi poprzez m.in. rozwijanie poczucia pewności siebie, zadowolenia i chęci do życia, wspieranie poczucia autorstwa, walkę z poczuciem bezradności, wykształcanie w młodych ludziach poszanowania dla wielokulturowości i równości, ekologii oraz pacyfizmu; przeciwdziałanie stereotypom rasistowskim i kulturowym oraz dyskryminacji, b. przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i realizowania wymyślanych przez siebie projektów, c. rozwój i promocja wolontariatu d. szkolenie dorosłych tak, aby wiedzieli jak wspierać młodych ludzi, e. wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodych ludzi i ich rodzin), przeciwdziałanie uzależnieniom oraz dysfunkcjom społecznym f. upowszechnianie praw człowieka g. prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej, h. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych; i. działania na rzecz, oświaty oraz wychowania j. Wspieranie zdrowego rozwoju młodych ludzi w tym upowszechnianie sportu i ochrona zdrowia k. Wspieranie innych organizacji w realizowaniu ich celów statutowych.

Dane naszego OPP: