Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rehabilitacji, rekreacji, turystyki i innych form mających na celu doskonalenie sprawności psychofizycznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 2 ) Reprezentowanie sportu lokalnego na zawodach i rozgrywkach różnego szczebla. 3 ) Wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 4 ) Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym regionu Chojnic.

Dane naszego OPP: