Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności statutowej jest: - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - organizowanie sekcji sportowych , szkoleń i zawodów oraz imprez sportowych - zapewnienie warunków do uprawiania kultury fizycznej i sportu - organizowanie obozów szkoleniowych oraz współpraca ze szkołami sportowymi i innymi klubami profilu znajdujących się w naszym mieście.

Dane naszego OPP: