Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających harmonii w rodzinie, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do rodziców, upowszechnianie zasad tolerancji i wzajemnego szacunku, a także przyczynianie się do zacieśnienia więzi rodzinnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Cele statutowe Stowarzyszenia to: 1 \) wszechstronna pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i psychologicznej, 2 ) troska o optymalny rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży, 3 ) zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, 4 ) podnoszenie kultury życia rodzinnego i małżeńskiego, 5 ) podejmowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych wspomagających wszechstronną pomoc rodzinie.

Dane naszego OPP: