Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest szeroko pojmowana działalność na rzecz dobra publicznego w tym: 1 . udzielanie pomocy społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 2 . wspieranie rozwoju nauki, 3 . wspieranie rozwoju kultury, 4 . wspieranie rozwoju oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu, 5 . podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży, 6 . wspieranie uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: