Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, osobom z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, zwłaszcza dzieciom z ADHD i ich rodzinom. W szczególności celem działania Stowarzyszenia jest: - Tworzenie warunków umożliwiających aktywny i pełny udział osób niepełnosprawnych z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, osób z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, zwłaszcza dzieci z ADHD w życiu społecznym i publicznym; - Propagowanie wiedzy oraz podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na potrzeby osób niepełnosprawnych z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, osób z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, zwłaszcza dzieci z ADHD: - Przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, osób z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, zwłaszcza dzieci z ADHD. - Szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia; - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; - Propagowanie postaw proekologicznych; - Rozwijanie twórczości, kreatywności i talentów osób niepełnosprawnych z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, osób z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, zwłaszcza dzieci z ADHD.

Dane naszego OPP: