Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia oraz : - organizowanie imprez integracyjnych; - organizowanie wypoczynku dla dzieci i dorosłych; - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych; - działanie z zakresu pomocy społecznej i wyrównywanie szans osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej; - raz w miesiącu spotkanie z psychologiem; - dwa razy w miesiącu organizowanie zabaw grupowych, wyjazdów i spotkań; - raz w tygodniu organizowanie zajęć muzykoterapii.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000227147
  • e-mail: wtzlalkowy@op.pl
  • Telefon: 585619665
  • Adres: UL. LALKOWY 10, 83-230 LALKOWY