Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasza strona www: www.DzieciAfryki.org


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1) edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z krajów Afryki Subsaharyjskiej,
2) pomocy mieszkańcom krajów Afryki Subsaharyjskiej cierpiącym ubóstwo,
3) upowszechniania wiedzy o krajach Afryki Subsaharyjskiej - ich kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach,
4) realizacji celów, o których mowa w pkt 1 - 3, w odniesieniu do innych krajów Trzeciego Świata, o ile będzie to leżeć w realnych możliwościach organizacyjnych Fundacji,
5) wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur.

Dane naszego OPP: