Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój sportu, kultury i rekreacji, rozwój i popularyzacja tańca mażoretkowego, pom-pom i cheerleaderek w Polsce, reprezentowanie mażoretek, pom-pom, cheerlederek w kraju i za granicą, zrzeszanie grup mażoretkowych, pom- pom, cheerleaderek, wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń, poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego, propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno - gospodarczego, współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego, rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii i zaspakajaniu potrzeb społeczno - kulturalnych obywateli, wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno - kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków twórczych i innych organizacji społecznych, wspieranie i promocja młodych talentów, pomoc niepełnosprawnym w aktywnym uczestnictwie w rozwoju kulturalnym, sportowym oraz dostępie do rekreacji.

Dane naszego OPP: