Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest realizacja działań statutowych w zakresie: 1 . Niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym i chorym, w tym rehabilitacji; 2 . Dotowania, sponsorowania, wspierania placówek, szkół i podmiotów prowadzących działalność rehabilitacyjną, medyczną, oświatową i kulturalną oraz opiekunów osób niepełnosprawnych; 3 . Działalności charytatywnej; 4 . Świadczenia pomocy finansowej, rzeczowej i duchowej rodzicom i rodzeństwu dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych; 5 . Wszechstronnej pomocy w procesie edukacji i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych; 6 . Ochrony i promocji zdrowia; 7 . Wypoczynku dzieci i młodzieży; 8 . Nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki i wychowania; 9 . Promocji i organizacji wolontariatu; 10 . Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz wyrównywania ich szans.

Dane naszego OPP: