Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia są następujące: 1 ) Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei bł. Adolfa Kolpinga w Polsce zgodnie z tradycją narodową, społeczną i kościelną kraju. 2 ) Kształtowanie osobowości członków, by byli dobrymi chrześcijanami, solidnymi fachowcami w każdej dziedzinie i profesji przez siebie wykonywanej oraz świadomymi obywatelami. 3 ) Dopomaganie w wypełnianiu aktualnych, pilnych zadań Kościoła Katolickiego. 4 ) Rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej integracji Europy.

Dane naszego OPP: