Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - prowadzenie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie promowania i prowadzenia edukacji globalnej i europejskiej, edukacji dla demokracji, na rzecz praw człowieka oraz pokoju. - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, w szczególności inicjowanie działań na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i jego wszechstronnego rozwoju, a także promowanie poszanowania praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu we wszystkich obszarach życia społecznego z jakiegokolwiek powodu. - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności promowanie idei budowania wspólnoty państw i narodów w oparciu o wzajemne zrozumienie, wymianę doświadczeń i osiągnięć na płaszczyźnie politycznej, społeczno - kulturowej, ekonomicznej i organizacyjnej, a także propagowanie idei integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: