Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Statutowym celem Klubu jest wyłącznie prowadzenie na rzecz ogółu społeczności, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem członków Klubu, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie: 1 \) edukacji, 2 ) pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania, 3 ) działalności stadionów i pozostałych obiektów sportowych, 4 ) pozostałej działalności związanej ze sportem, 5 ) pozostałej działalności rekreacyjnej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej 6 ) działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Dane naszego OPP: