Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 2 \) ochrona i promocja zdrowia; 3 \) promowanie turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 4 ) organizowanie kursów i szkoleń sportowych; 5 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 ) działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy na płaszczyźnie sportowej; 7 ) działalność charytatywną; 8 \) promocja i organizacja wolontariatu; 9 ) prowadzenie działalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee Klubu; 10 ) współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Klubu; 11 \) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;

Dane naszego OPP: