Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) rozbudzanie życia duchowego ludzi, szczególnie członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz towarzyszenie im w codziennym życiu. 2 ) działanie w celu poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 3 ) współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w inicjowaniu, ożywianiu i rozwijaniu edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. 4 ) motywowanie do zaangażowania we własnym środowisku, rozwijania zdolności i podnoszenia kwalifikacji. 5 ) tworzenie i wdrażanie projektów, metod i materiałów dla realizacji celów.

Dane naszego OPP: