Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej osób poszkodowanych na skutek przestępstw, wypadków drogowych, komunikacyjnych ii osób poszkodowanych losowo ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększeniu aktywności życiowej zaradności osobistej oraz należności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: