Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia działalność polegająca na niesieniu pomocy społecznej osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym, zapewnienie opieki ludziom starszym i osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzenie domów opieki, prowadzenie ośrodków i klubów wsparcia, zbiórka darów na rzecz podopiecznych rehabilitacja, prowadzenie działalności na zlecenie organów państwowych i samorządowych, realizowanie innych zadań zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: