Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 11 Statutu KSN MiCz celem Stowarzyszenia jest: - kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej; - propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych; - podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom; - prowadzenie działalności charytatywnej; - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa; - działalność oświatowa; - działalność wydawnicza; - propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia; - promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: