Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na utrzymanie Koni w Tarze

Tara - jesteśmy pierwszym w Polsce schroniskiem dla Koni. Działamy nieprzerwanie już od ponad 20 lat. Przez wszystkie lata działalności uratowaliśmy setki zwierząt od śmierci w rzeźniach. Fundacja jest dożywotnim azylem dla wszystkich przebywających tam stworzeń. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie ustawy mówiącej o wypisaniu Koni z listy zwierząt rzeźnych. Dzięki temu staną się bezpieczne, tak jak psy i koty w Polsce. Fundacja utrzymuje się z wpłat darczyńców takich jak Państwo.

Nasza strona www: www.fundacjatara.info

Na utrzymanie Koni w Tarze
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Prowadzenie schronisk dla koni porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację.
2. Nabywanie koni chorych, starych i maltretowanych, w tym rzeźnych.
3. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację.
4. Podejmowanie inicjatyw nowelizacji aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i życia koni; organizowanie procedur obywatelskich, mających na celu wprowadzenie ustawowego zakazu zabijania zwierząt gospodarskich - koni i osłów.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. 0źukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
8. Zajęcia dla dzieci niestabilnych, emocjonalnie nadpobudliwych i niepełnosprawnych z zakresu nawiązywania kontaktu, opieki nad końmi.
9. Resocjalizacja młodzieży przy pomocy koni nabytych przez Fundację i nadających się do pracy.
10. Rozpowszechnianie materiałów prasowych oraz telewizyjnych i radiowych programów dokumentalnych dotyczących istniejących warunków hodowli, transportu i uboju koni; opracowywanie i rozpowszechnianie własnych materiałów medialnych dotyczących dramatycznego losu koni na targach i w miejscach uboju.
11. Organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń artystycznych w kraju i poza jego granicami w zakresie opisanym w powyższych punktach.
12. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych przeciwko zwierzętom; udział w rozprawach sądowych.
13. Współpraca z organami samorządu terytorialnego - szczególnie w jego podstawowych jednostkach terytorialnych - w sprawach związanych ze statutową ochroną zwierząt na terenach gmin.
14. Współpraca ze związkami twórczym, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o podobnym profilu działalności.
15. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty, umożliwiające przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji.
16. Podejmowanie, w granicach obowiązującego prawa, wszelkich innych działań służących ochronie zdrowia i życia zwierząt.

Dane naszego OPP: