Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU ORAZ FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, STWORZENIE DOGODNYCH WARUNKÓW W ZAKRESIE ROZIJANIA SPORTU, CZYNNY UDZIAŁ W SPORTOWYM, KULTURALNYM I GOSPODARCZYM ŻYCIU WSI.

Dane naszego OPP: