Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO, - PROPAGOWANIE, UDOSTĘPNIANIE I OPRACOWYWANIE NOWYCH METOD NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W TYM ZAKRESIE, - INTEGRACJA ŚRODOWISKA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO, NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW WYKŁADANYCH PO FRANCUSKU I NAUCZYCIELI NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO I PRZEDSZKOLNEGO, PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO, - PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, - PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, - PROMOWANIE NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W POLSCE NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH EDUKACYJNYCH, - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH, WZBOGACANIE I DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO, - UŁATWIANIE STARTU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELOM JĘZYKA FRANCUSKIEGO, ABSOLWENTOM FILOLOGII ROMAŃSKIEJ I ABSOLWENTOM KIERUNKÓW DAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO, - PROMOWANIE IDEI FRANKOFONII W POLSCE

Dane naszego OPP: