Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Działalność na rzecz osób dotkniętych choroba nowotworową, 2 . Działalność profilaktyczna w zakresie chorób nowotworowych, 3 . Świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych, a w szczególności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku przestępstw, 4 . Propagowanie niesienia pomocy osobom chorym, poszkodowanym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 5 . Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym propagowanie sportu, kultury fizycznej oraz różnych form rekreacji, 6 . Promocja regionu, poprzez organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i artystycznych o zasięgu ogólnokrajowym, 7 . Inna działalność zmierzająca do rozwoju profilaktyki oraz lecznictwa w zakresie chorób nowotworowych i ułatwiająca dostęp do wysoko kwalifikowanych usług medycznych.

Dane naszego OPP: