Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji, kultury, w tym mi: 1 .Stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez odpowiednią opiekę, leczenie, usprawnianie, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 2 .Organizowanie wzajemnej pomocy w trudnych warunkach życiowych 3 Stwarzanie warunkow do samokształcenia członków 4 .Organizowanie placówek opiekuńczych 5 .Promocja pracy i terapii z osobami niepełnosprawnymi 6 .Szerzenie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym

Dane naszego OPP: