Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, b\) upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych oraz regionalnych, c\) dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie krajoznawstwa i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży, d) integrowanie młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych i osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna na rzecz młodzieży i ich rodzin, e) promowanie zdrowego stylu życia oraz konieczności dbania o swoje zdrowie, f\) promowanie idei integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: