Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego. 2 . Nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym. 3 . Reprezentowanie brydżowego sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych. 4 . Przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 5 . Przyznawanie zawodnikom licencji zezwalających na uprawianie brydża sportowego. 6 . Ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego i składu kadry narodowej. 7 . Określanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników. 8 . Ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników. 9 . Prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego sportowych spółek akcyjnych (SSA)- członków PZBS. 10 . Określenie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych oraz organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem tych reguł w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, a także ich kompetencje, trybu postępowania i rodzajów wymierzania kar. 11 . Ustanawianie stałych sądów polubownych na zasadach określonych w ustawie o sporcie kwalifikowanym 12 . Przyznawanie licencji sędziego sportowego oraz trenera i określanie niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie ich funkcji.

Dane naszego OPP: