Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc dziewczętom, kobietom i ich dzieciom, zagrożonym lub dotkniętym przemocą domową. 2 . Pomoc dziewczętom, kobietom i ich dzieciom, będącym w sytuacji kryzysu - choroby, nagłych sytuacji losowych itp. 3 . Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych. 4 . Troska o dziewczęta, kobiety i ich dzieci, będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej.

Dane naszego OPP: