Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA DZIECI TARGÓWKA" JEST NIEZAROBKOWA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, CHARYTATYWNA , WYCHOWAWCZA, EDUKACYJNA. POLEGAJĄCA NA KRZEWIENIU TRADYCJI, OCHRONIE DÓBR KULTURY WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH SKUPIAJĄCYCH RODZINY ZNAJDUJĄC SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, ZANIEDBANE ORAZ DOTKNIĘTE BEZROBOCIEM W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD DZIECI TAKICH RODZIN. SZCZEGÓLNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OKREŚLONEGO W STATUCIE JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI TJ, TARGÓWKA PRZEMYSŁOWEGO W WARSZAWIE.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000219413
  • e-mail: biuro@biuroperfekt.eu
  • Telefon: 227435207
  • Adres: UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 39, 03-788 WARSZAWA