Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 \) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej i sportu jeździeckiego, jak również stwarzanie członkom dogodnych warunków działania w tym zakresie, 2 \) promocja i organizacja wolontariatu, 3 ) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 4 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 7 ) działalność na rzecz osób wykluczonych, 8 ) aktywny udział w życiu społeczno-sportowo- rekreacyjnym środowiska.

Dane naszego OPP: