Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Związku jest: - umacnianie więzi międzyludzkich mieszkańców Kurpiowszczyzny; - praca organiczna ludzi związanych z regionem, mieszkających w kraju i zagranicą,ich integrowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalno - oświatowego i ochrony środowiska naturalnego Kurpiowszczyzny; - ocalenie dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny a zwłaszcza duchowej i materialnej , sztuki ludowej, obrzędów, zwyczajów i obyczajów; - prowadzenie wszelkiego rodzaju badań dotyczących Kurpiowszczyzny, związanych zarówno z przeszłością jak i teraźniejszością; - prowadzenie merytorycznej i rzeczowej opieki nad członkami zbiorowymi.

Dane naszego OPP: