Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, 2 . pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci, 3 . ochrona i promocja zdrowia, 4 . działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 5 . organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, 6 . organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 7 . upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży, 8 . współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej. 9 . promocja i organizacja wolontariatu. 10 . działania na rzecz integracji międzypokoleniowej.

Dane naszego OPP: