Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizuje sekcje i szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu, 2 . Troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy, 3 . Organizuje różanego rodzaju zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych, 4 . Propaguje rozwój kultury fizycznej, aktywnie uczestniczy w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych, 5 . Organizuje obozy dla zawodników, 6 . Współdziała w organizacji różnych form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami, 7 . Może prowadzić działalność gospodarczą, 8 . Podejmuje wiele innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

Dane naszego OPP: