Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A) Profesjonalna działalność wychowawcza, opiekuńcza, terapeutyczna, edukacyjna, prozdrowotna w stosunku do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub patologią społeczną. 0c37f Współpraca z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. C\) Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim. D) Zdobywanie środków i zasobów materialnych w celu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom w zakresie pomocy społecznej. E) Skupienie wokół Fundacji osób fizycznych i prawnych, którym bliskie są cele Fundacji.

Dane naszego OPP: