Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: a) krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim, b) promowania muzyki polskiej w kraju i za granicą, c\) wspierania rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego, d) wspierania działalności artystycznej i edukacyjnej orkiestry Sinfonietty Polonii, e) promocji utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych, f) wspierania działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki. g) działalność charytatywna w połączeniu z krzewieniem kultury muzycznej w społeczeństwie polskim

Dane naszego OPP: