Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju oświaty oraz prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Fundacja prowadzi Szkołę Podstawową Wspierania Rozwoju, której celem jest edukacja i terapia dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do rejestru szkół i placówek m. st. Warszawy

Dane naszego OPP: