Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2 ) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, oświatowymi, sportowymi w zakresie tworzenia dogodnych warunków do uprawiania sportu. 3 ) propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. 4 \) wspierania imprez sportowych i rekreacyjnych. 5 ) prowadzenie działalności w zakresie promocji sportu krośnieńskiego. 6 ) pomoc w rozwiązywaniu problemów (ekonomicznych) klubów i stowarzyszeń krośnieńskich działających na rzecz sportu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000217739
  • e-mail: srskrosno@wp.pl
  • Telefon: 134743334
  • Adres: UL. STASZICA 2, 38-400 KROSNO