Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: wspieranie, rozwój oraz propagowanie działalności w sferze kultury i sztuki; wspieranie edukacji, oświaty i wychowania oraz rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; budowanie i umacnianie świadomości ekonomicznej i finansowej obywateli, w tym upowszechnianie i obrona praw konsumentów; promowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji; wspomaganie systemu pomocy społecznej; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; wspieranie, organizowanie oraz promowanie ochrony zdrowia. Fundacja swoją działalność statutową wspiera prowadząc działalność gospodarcza w zakresie druku zaproszeń i biletów wstępu a następnie ich sprzedaży na koncerty i przedstawienia grup teatralnych jak również samodzielnie występujących aktorów. Fundacja prowadzi również usługi reklamowe dla firm w zamian za sponsoring dla swojej działalności. Firmy umieszczają swoje bilbordy na festiwalu i na koncertach płacąc fundacji na jej zadani9a statutowe. Fundacja organizuje również plakaty, ulotki informacyjno-reklamowe. Usługi te są odpłatne i fundacja wystawia za nie faktury dla zleceniodawców.

Dane naszego OPP: