Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności św. Ojca Pio oraz upamiętnienie Jego osoby - Budowa kościoła i centrum duchowości św. Ojca Pio - Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających - Budowa centrum zajmującego się działalnością kulturalną, oświatową i rekreacyjną oraz sportową - Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej oraz hospicyjnej - Działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000217031
  • e-mail: ps@kalonka.com
  • Telefon: 501416794
  • Adres: PL. JANA PAWŁA II 1/5, 92-701 KALONKA