Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Celem Klubu jest podejmowanie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: a-organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. b-prowadzenie działalności szkoleniowej. c/promocja zdrowia przez lansowanie sportu i rekreacji rodzinnej i środowiskowej. d/aktywne uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez Klub i innych organizatorów , rozwój masowej kultury fizycznej. e-organizowanie rożnych form współzawodnictwa sportowego. f-troska o właściwy stan techniczny i rozwój bazy sportowej w środowisku szkolnym. g-organizowanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-sportowych integracyjnych, profilaktycznych,edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i dorosłych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. h-integrację i aktywizację środowisk regionalnych, gminnych, wiejskich i małych społeczności. i-prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na każdym poziomie ( w tym działalność szkoleniowa). j/wspieranie i realizowanie w formach zorganizowanych ustawiczne j edukacji oraz rozwoju kultury fizycznej. k-podnoszenie świadomości społeczeństwa na potrzeby dalszego rozwoju w ramach UE oraz współpraca z innymi w procesie integracji społecznej. Współdziałanie z miejscowymi władzami i liderami przy realizacji przedsiewzięćmających na celu podnoszenie poziomu życia społeczeństwa. l-wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym

Dane naszego OPP: