Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność na rzecz społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie: 1 . Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 2 . Edukacji, kultury, tradycji, kultury fizycznej i sportu. 3 . Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania. 4 . Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu. 5 . Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6 . Turystyki i krajoznawstwa; 7 . Prac społecznych. 8 . Ochrony praw człowieka. 9 . Promocji i organizacji wolontariatu. 10 . Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: