Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: 1 ) rozwój żeglarstwa innych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie ich poziomu, 2 \) organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, 3 \) dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, 4 ) czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

Dane naszego OPP: