Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\) popularyzacja wiedzy o kolejnictwie, b) popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa, c) podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem, d) podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji wojskowej w kolejnictwie oraz tradycji jednostek Wojska Polskiego wykorzystujących kolej, e) popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie, f) prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, g) gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei, h\) konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei oraz konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych, i) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego, j) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w szczególności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu

Dane naszego OPP: