Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie psychoterapii i terapii uzależnień, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, przemocy, patologii rodzinnej oraz problemów związanych z dziećmi i młodzieżą. 2 . Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i problematyki uzależnień. 3 . Rozwijanie metod terapeutycznych. 4 . Szkolenie w zakresie psychoterapii i terapii uzależnień. 5 . Prowadzenie działań profilaktycznych w w-w zakresie. 6 . Ochrona profesji i etyki psychoterapeutów i terapeutów uzależnień wyrażająca się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywanej praktyki. 7 . Dbałość o interesy osób korzystających z usług terapeutycznych i opiekuńczych. 8 . Prowadzenie działalności opiekuńczej. 9 . Prowadzenie aktywizacji zawodowej wobec podopiecznych. 10 . Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, psychoterapii oraz pomocy socjalnej, pedagogicznej, medycznej, terapeutycznej, prawnej dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, niezaradnych życiowo, bezrobotnych, starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dane naszego OPP: