Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w środowisku kostrzyńskim, 2 . wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 3 . przyczynianie się do rozwoju bazy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w środowisku kostrzyńskim, 4 . roztoczenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, 5 . uzyskiwanie środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, 6 . wszelka działalność na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 7 . działania w kierunku stworzenia warunków samorealizacji zakresie osiągnięcia właściwego statutu zawodowego, rodzinnego i społecznego.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000215529
  • e-mail: razem.kostrzyn@wp.pl
  • Telefon: 601430174
  • Adres: UL. DRZĄZGOWO 11, 62-025 DRZĄZGOWO