Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Integracja społeczna członków poprzez wychowanie fizyczne, rekreację ruchową i sport ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie osób niepełnosprawnych. 2 . Umożliwienie swoim członkom samorealizacji poprzez uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych doskonalących i podtrzymujących sprawność ruchową oraz umożliwiających osiąganie jak najlepszych wyników w rywalizacji sportowej. 3 . Ograniczenie poprzez swoją działalność niekorzystnych procesów wpływających na dezintegrację społeczną takich jak alkoholizm i narkomania. 4 . Podwyższanie wiedzy prawnej umożliwiającej racjonalne i pełniejsze korzystanie z obowiązujących przepisów w życiu codziennym.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000215423
  • e-mail: icsirstart@interia.pl
  • Telefon: 817437283
  • Adres: AL.PIŁSUDSKIEGO 22, 20-011 LUBLIN