Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie wychowanków w dążeniu do możliwie wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do samodzielnego życia i wykonywania zawodu. 2 . Doskonalenie bazy, warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych służących prawidłowemu przebiegowi procesów rozwoju wychowanków. 3 . Wspieranie rodzin w procesie wychowania dziecka i jego socjalizacji we współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

Dane naszego OPP: