Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

celem JDP jest bezinteresowna pomoc bliźnim, osobom w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym, w szczególności: a) ratownictwo medyczne oraz ochrona ludności; b) wspieranie ofiar wypadków i klęsk żywiołowych; c\) pomoc socjalna, w tym poradnictwo rodzinne oraz poradnictwo dla osób uzależnionych; d) wspieranie ochrony zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia; e) działalność dydaktyczna i wychowawcza, skierowana na wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz na wychowanie w szacunku do drugiego człowieka; f) działalność charytatywna; g) prowadzenie stacjonarnych placówek pielęgnacji osób chorych i w podeszłym wieku; h\) prowadzenie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki paliatywnej, poradnictwa w zakresie leczenia bólu oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej; i) wspieranie członkostwa w ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Dane naszego OPP: