Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie zrzesza seniorów w celu: 1 . uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji publicznej, 2 . zaspakajanie duchowych potrzeb ludzi trzeciego wieku na polu kulturalno-oświatowym, jak również potrzeb związanych z rozrywką i odpoczynkiem, 3 . reprezentowania ich interesów przed organami władzy samorządowej i administracji publicznej, 4 . popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa,

Dane naszego OPP: