Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie pomocy materialnej na rzecz uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych; 2 . Popieranie i rozwijanie umiejętności i talentów uzdolnionych mieszkańców; 3 . Przygotowanie ścieżek edukacyjnych; 4 . Organizowanie świetlic profilaktycznych; 5 . Organizowanie grup terapeutycznych dla osób wymagających szczególnej troski; 6 . Organizowanie i udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz wspieranie podmiotów świadczących taka pomoc; 7 . Prowadzenie Centrum edukacji wiejskiej; 8 . Wymianę regionalną i międzynarodowa oraz prezentacje osiągnięć artystycznych, edukacyjnych, sportowych oraz kulturalnych; 9 . Organizowanie form wypoczynku mieszkańcom; 10 . Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi; 11 . Pozyskiwanie środków publicznych na realizację zamierzonych celów; 12 . Organizowanie i prowadzenie kolportażu materiałów promocyjnych oraz podręczników i innych materiałów dydaktycznych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000213774
  • e-mail: maz13@o2.pl
  • Telefon: 748570593
  • Adres: UL. PIASTOWSKA 10, 58 - 130 ŻARÓW