Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą. 2 . Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt. 3 .Krzewienie w społeczeństwie idei zdrowego stylu życia opartego na świadomym i racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego. 4 .Propagowanie produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych których produkcja jest wolna zarówno od wykorzystania zwierząt jak i od składników pochodzenia zwierzęcego oraz nieszkodliwa dla środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: