Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego: 1 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 2 . upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej, nauka strzelania, 4 . upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 5 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 . krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 7 . ochrona dóbr kultury i tradycji, 8 . nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 9 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 10 . promocja gminy i powiatu.

Dane naszego OPP: